Proč stanoviska - Agentura Interkist

Přejít na obsah
ODHLÁSIT ZE SYSTÉMU
PROČ JSEM VYŽADOVAL STANOVISKA PŘÍSLUŠNÝCH MINISTERSTEV?
Před záhájením své činnosti jsem si zákonitě prostudoval právní normy k této problematice a to zejména:

  • Národní soustava povolání otevřená a veřejně dostupná internetová databáze informací o povoláních, která se vyskytují na českém trhu práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 6 zodpovídá za Národní soustavu povolání
  • Národní soustava kvalifikacíveřejně přístupný registr všech úplných a profesních kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky, je legislativně zakotvena zákonem č. 179/2006 Sb.
  • Živnostenský zákon 455/1991 Sb. s přílohami 1-5, zejména př. č. 5
  • Nařízení vlády č. 222/2010 Sb.
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES
  • Atd.
Narazil jsem však na nejednotné pojmenování pracovní pozice, kterou obecně nazýváme "Vrátný", "Hlídač", "Strážný", atd.
Rozdíl jsem našel zejména u právní normy "Nařízení vlády č. 222/2010 Sb.", kde je použito označení "Vrátný" a není u ní uvedeno, zda i tato pozice potřebuje k výkonu své profese "Doklad o profesní kvalifikaci" ve smyslu Národní soustavy kvalifikací (případně Národní soustavy povolání).

Nikdo jiný, než příslušná ministerstva, mi nemohl jednoznačně podat výklad zákona a zodpovědět, zda i tato profese ("Vrátný") musí dokládat svou odbornou způsobilost. Proto jsem se obrátil na Ministerstvo vnitra ČR a následně na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Pokud by tato profese tj. "Vrátný" nemusela prokazovat svou kvalifikaci, pak by došlo k diskriminaci soukromého sektoru, u kterého je prokazování kvalifikace povinné.
A VÝSLEDEK?
z celého textu vyjímám pouze rozhodující závěry obou ministerstev
MINISTERSTVO VNITRA KONSTATUJE

DLE NAŠEHO NÁZORU NENÍ ROZHODUJÍCÍ OZNAČENÍ PRACOVNÍ POZICE, NÝBRŽ OBSAH A ÚROVEŇ POŽADOVANÝCH ČINNOSTÍ, KTERÉ JSOU SPOJENY S POSKYTOVÁNÍM URČITÉ MÍRY FYZICKÉ OSTRAHY.
MINISTRSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ UVÁDÍ

NAŘÍZENÍ VLÁDY (KATALOG PRACÍ) NESLOUŽÍ A NENÍ PODKLADEM PRO POPIS POVOLÁNÍ A DEFINOVÁNÍ POŽADAVKŮ NA JEHO VÝKON.

NA ZÁVĚR BYCH RÁDA SDĚLILA, ŽE V SEKTORU SOUKROMÉM I VEŘEJNÉM JSOU NA VÝKON JAKÉHOKOLIV POVOLÁNÍ VŽDY KLADENY STEJNÉ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY. ...
Tím pádem i zmiňovaný "Vrátný" musí pro výkon své profese předkládat "Doklad o profesní kvalifikaci". Pro soukromý i veřejný sektor platí stejná pravidla. Je potěšující, že jako "soukromníci" nejsme diskriminováni.
Čára
WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI INTERKIST
Návrat na obsah