K seznámení - Agentura Interkist

Přejít na obsah
ODHLÁSIT ZE SYSTÉMU
S čím se bezpečnostní agentury, hlídací služby a pod. setkávají? Je to jen konstatování "Strážné nepotřebujeme, máme vrátné a to nám stačí." Položme si nyní otázku: "Můžeme zaměstnat na pozici např. učitelka v MŠ" osobu bez prokázané odborné kvalifikace, bez pedagogického vzdělání?" Logicky vzato, nemůžeme. Zaměstnavatel je plně odpovědný za to, že na pracovní pozici přijme osobu s odpovídajícím vzděláním, kvalifikací, rekvalifikací, ...

Pro problematiku ostrahy na všech úrovních stanovuje "Národní soustava kvalifikací" požadavky, které je nutno splnit, tedy pracovníkem ostrahy se může stát pouze osoba, která složila předepsané kvalifikační zkoušky.

Při konzultaci této problematiky s akreditovaným pracovištěm pro vzdělávání v dané problematice (JUDr. Jiří Vizváry) jsem obdržel následující informaci:
Národní soustava kvalifikací (NSK) zná jako profesní kvalifikaci pojem "Strážný" (kód 68-008- E), to znamená že vrátný, hlídač, v některých případech i recepční*), atd. jsou strážnými a musí mít v souladu s Živnostenským zákonem zkoušky z shora uvedené profesní kvalifikace. Brigádník, který zastává pozici strážného musí mít také zkoušky ze shora uvedené kvalifikace a kontrolami, které provádí ŽÚ případně IBP, není tolerováno pochybení ze strany zaměstnavatele. Změna názvosloví není přípustná."
*) platí pokud je od recepčních vyžadována některá z činností, spadajících do činnosti strážného:
   - kontrola osob
   - ochrana majetku
   - atd.
POŽADAVKY NA ZNALOSTI
STRÁŽNÝ - KÓD: 68-008-E
POŽADAVKY NA ZNALOSTI
PRACOVNÍK DOHLEDOVÉHO CENTRA - KÓD: 68-003-H
Čára
WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI INTERKIST
Návrat na obsah