Agentura Interkist - Agentura Interkist

Přejít na obsah
Čára
Čára
Foto
V průběhu roku 2019 se začala rodit myšlenka o zřízení hlídací agentury. Vypomáhal jsem svému kamarádovi v těchto službách a měl jsm možnost posoudit kvalitu výkonu této práce jak osobami zdravými tak osobami s nějakým handicapem. Ve finále jsem musel uznat, že invalidita nemusí mít u těchto osob vliv na výkon jejich profese, pokud taková osoba má v sobě dostatek zodpovědnosti.

Proto jem se rozhodl dát těmto lidem šanci uplatnit se plně v pracovní oblasti a zřídil jsem službu jako tzv. budoucí "chráněnou dílnu", kterou navíc v budoucnu mohou firmy vyřešit problém v povinném zaměstnávání invalidních osob formou náhradního plnění..

Co mne k tomu opravňuje? Dvacetiletá zkušenost práce u Policie ČR, kde jsem za ta léta vystřídal celou řadu funkcí jak v přímém výkonu služby tak v řídících funkcích. Přičemž největší řízený kolektiv dosahoval počet cca 100 osob.
WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI INTERKIST
Návrat na obsah