Ostraha - Agentura Interkist

Přejít na obsah
ODHLÁSIT ZE SYSTÉMU
Čára
Čára
Foto
V průběhu roku 2019 se začala rodit myšlenka o zřízení hlídací agentury. Vypomáhal jsem svému kamarádovi v těchto službách a měl jsm možnost posoudit kvalitu výkonu této práce jak osobami zdravými tak osobami s nějakým handicapem. Ve finále jsem musel uznat, že invalidita nemá u těchto osob vliv na výkon jejich profese.

Proto jem se rozhodl dát i těmto lidem šanci a využít jejich potencionálu v pracovní oblasti, zřídil jsem službu jako tzv. budoucí "chráněnou dílnu", která navíc umožní firmám v budoucnu řešit problém v povinném zaměstnávání invalidních osob formou náhradního plnění.
Co mne k tomu opravňuje? Dvacetiletá zkušenost práce u Policie ČR, kde jsem za ta léta vystřídal celou řadu funkcí jak v přímém výkonu služby tak v řídících funkcích. Přičemž největší řízený kolektiv dosahoval počet cca 100 osob.

A dále dlouhodobá příprava k výkonu této aktivity v soukromém sektoru, kdy jsem sbíral zkušenosti, připravoval se po teoretické stránce, ...
Čára
WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI INTERKIST
Čára
Certifikát
Návrat na obsah